Arkens 6

Straat:Arkens
Huisnummer:6
Toevoeging:
Kadasters:B 448
1713:Uitburen
1808:Uitburen 6a
1885:Uitburen 25
1908:Uitburen 41
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

De boerderij op Arkens 6 waar Jacob Hendriks Wetting zijn droom achterna ging en in 1928 van brijkoker op de Schilcampen 44, Boer werd.
Arkens 6
Kadasternummer: B448
Datering: 1942
Bron: Fam. Wetting
Identificatienummer: A-04-01-00027
De boerderij op Arkens 6 waar Jacob Hendriks Wetting zijn droom achterna ging en in 1928 van brijkoker op de Schilcampen 44, Boer werd.
Arkens 6
Kadasternummer: B448
Datering: c.a. 1955
Bron: Fam. Wetting
Identificatienummer: A-04-01-00029
De boerderij op Arkens 6 waar Jacob Hendriks Wetting zijn droom achterna ging en in 1928 van brijkoker op de Schilcampen 44, Boer werd.
Arkens 6
Kadasternummer: B448
Datering: c.a. 1955
Bron: Fam. Wetting
Identificatienummer: A-04-01-00030
Boerderij op Arkens 6
Arkens 6
Kadasternummer: B448
Datering: ca 1960
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00053
Links, Akke Homminga. de melker is Minicus Wetting, en rechts Akke Wetting-Homminga.
Arkens 6
Datering: 1928-1961
Bron: Fam. Wetting
Identificatienummer: A-04-01-06404
Een paard en een veulen bij de boerderij van Wetting op Arkens.
Arkens 6
Datering: 1928-1961
Bron: Fam. Wetting
Identificatienummer: A-04-01-06409
De boerderij op Arkens 6 waar Jacob Hendriks Wetting zijn droom achterna ging en in 1928 van brijkoker op de Schilcampen 44, Boer werd. Op de achtergrond de boerderij van Douwe Schat.
Arkens 6,7
Kadasternummer: B448
Datering: c.a. 1955
Bron: Fam. Wetting
Identificatienummer: A-04-01-00028
Luchtfoto van de boerderij op Arkens 6 waar Jacob Hendriks Wetting zijn droom achterna ging en in 1928 van brijkoker op de Schilcampen 44, Boer werd. De andere grotere boerderij was in 1938 van Douwe Schat.
Arkens 6,7
Kadasternummer: B448
Bron: Fam. Wetting
Identificatienummer: A-04-01-00031
De boerderij van Wetting op Arkens. ( een vrouw met twee kalfjes )
Arkens 6,7
Datering: 1928-1961
Bron: Fam. Wetting
Identificatienummer: A-04-01-06406
Zicht op Franeker vanaf Arkens
Arkens
Datering: 1939
Fotograaf: onbekend
Bron: Richtje Strubbe-Driebergen (Via Andries Tol)
Identificatienummer: A-19-01-00005
Molen "De spinnekopmolen genaamd “Arkens“ gebouwd in 1835 op Arkens. voor de bouw van het Schalsumerplan werd de molen verplaatst in 1973 naar de huidige plaats. De molen was vanouds met de merkwaardige “vlinderwieken“ uitgerust; voorheen was dit zowel op de voor- als achterzoom voorzien van zelfzwichting. Dit systeem is indertijd bedacht door molenmaker Westra uit Franeker. Het bemalingsgebied “Arkens“ was vanouds voor Friese begrippen tamelijk diep.Thans is de zelfzwichting niet aanwezig; bij de overplaatsing is daarvan afgezien.Eén van de vijf spinnekoppen met een achtkante ondertoren in Fryslân. De molen wordt op zijn plaats gehouden door de oorspronkelijke bevestiging aan zware bolstenen. Deze enige met vlinderwieken uitgeruste molen van Nederland"
Arkens
Datering: 1969
Bron: stichtingmonumentenwaadhoeke
Identificatienummer: A-08-02-00857
Molen "De spinnekopmolen genaamd “Arkens“ gebouwd in 1835 op Arkens. voor de bouw van het Schalsumerplan werd de molen verplaatst in 1973 naar de huidige plaats. De molen was vanouds met de merkwaardige “vlinderwieken“ uitgerust; voorheen was dit zowel op de voor- als achterzoom voorzien van zelfzwichting. Dit systeem is indertijd bedacht door molenmaker Westra uit Franeker. Het bemalingsgebied “Arkens“ was vanouds voor Friese begrippen tamelijk diep.Thans is de zelfzwichting niet aanwezig; bij de overplaatsing is daarvan afgezien.Eén van de vijf spinnekoppen met een achtkante ondertoren in Fryslân. De molen wordt op zijn plaats gehouden door de oorspronkelijke bevestiging aan zware bolstenen. Deze enige met vlinderwieken uitgeruste molen van Nederland"
Arkens
Datering: 1969
Bron: stichtingmonumentenwaadhoeke
Identificatienummer: A-08-02-00858
De spinnekopmolen genaamd “Arkens“ gebouwd in 1835 op Arkens. voor de bouw van het Schalsumerplan werd de molen verplaatst in 1973 naar de huidige plaats aan de Leeuwarderweg . De molen was vanouds met de merkwaardige “vlinderwieken“ uitgerust; voorheen was dit zowel op de voor- als achterzoom voorzien van zelfzwichting. Dit systeem is indertijd bedacht door molenmaker Westra uit Franeker. Het bemalingsgebied “Arkens“ was vanouds voor Friese begrippen tamelijk diep.Thans is de zelfzwichting niet aanwezig; bij de overplaatsing is daarvan afgezien.Eén van de vijf spinnekoppen met een achtkante ondertoren in Fryslân. De molen wordt op zijn plaats gehouden door de oorspronkelijke bevestiging aan zware bolstenen. Deze enige met vlinderwieken uitgeruste molen van Nederland" (bron:stichtingmonumentenwaadhoeke) Sijbren Jans Teernstra, landbouwer Leeuwarderweg 55 was eigenaar tussen 1829 en 1834 (toen hij overleed). In 2020 is de molen opnieuwe gerestaureerd, en zijn de unieke vlinder wieken weer geplaatst.
Arkens
Datering: < 1973
Bron: A.Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00005
De spinnekopmolen genaamd “Arkens“ gebouwd in 1835 op Arkens. voor de bouw van het Schalsumerplan werd de molen verplaatst in 1973 naar de huidige plaats aan de Leeuwarderweg . De molen was vanouds met de merkwaardige “vlinderwieken“ uitgerust; voorheen was dit zowel op de voor- als achterzoom voorzien van zelfzwichting. Dit systeem is indertijd bedacht door molenmaker Westra uit Franeker. Het bemalingsgebied “Arkens“ was vanouds voor Friese begrippen tamelijk diep.Thans is de zelfzwichting niet aanwezig; bij de overplaatsing is daarvan afgezien.Eén van de vijf spinnekoppen met een achtkante ondertoren in Fryslân. De molen wordt op zijn plaats gehouden door de oorspronkelijke bevestiging aan zware bolstenen. Deze enige met vlinderwieken uitgeruste molen van Nederland" (bron:stichtingmonumentenwaadhoeke) Sijbren Jans Teernstra, landbouwer Leeuwarderweg 55 was eigenaar tussen 1829 en 1834 (toen hij overleed). In 2020 is de molen opnieuwe gerestaureerd, en zijn de unieke vlinder wieken weer geplaatst.
Arkens
Datering: A.Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00006
Arbeiders die Aardappels rooien op Arkens. Links Wieger Bult, Hein van Zwol, …Hof, Hendrik Tichelaar, Ruud de Boer, Jan de Boer en boer Harry Fokkema van de Salverderweg
Arkens
Bron: Facebook, Klaas Tichelaar
Identificatienummer: A-04-01-00328
Tekening van Franeker gezien vanaf Arkens
Arkens
Datering: 1990
Fotograaf: Margreet van Vossen/ A.J. van den Akker
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00317

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :