Salverderweg 18

Straat:Salverderweg
Huisnummer:18
Toevoeging:
Kadasters:B 333
1713:Uitburen 30
1808:Uitburen 12
1885:Uitburen 35
1908:Uitburen 65
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

de afbraak van de Boerderij van Herke Fokkema aan de Salverderweg 18
Salverderweg 18
Datering: 1972
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00276
Boerderij van Herke Fokkema aan de Salverderweg 18
Salverderweg 18
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00114
Boerderij van Fokkema bij de Paardebrug. Rechts de achterzijde van de Osingastraat
Salverderweg 18
Kadasternummer: B333
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01381
De Salverderweg met in het midden nummer 18 de boerderij van Fokkema
Salverderweg 18
Kadasternummer: B333
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01385
De Salverdeweg nog voor de bebouwing, ook de Leeuwarderweg is nog onbebouwd. Architect Adema zal het land grotendeels opkopen en er huizen voor ontwerpen.
Salverderweg 18
Kadasternummer: B333
Datering: 1898
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01392
De Salverderweg nog voor de bebouwing, links de boerderij van Fokkema. In het midden de oude draaibrug over de Salverdervaart. Rechts het Oud Kaatveld en de achterzijde van de Osingastraat
Salverderweg 18
Kadasternummer: B333
Datering: ca 1905
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01393
de Paardenbrug aan de Salverderweg.  Gezien vanaf de boerderij van Hettinga in de richting van de boerderij van Fokkema op de hoek van de Lycklamastraat         
Salverderweg 18
Datering: ca 1960
Bron: Gerrit Alkema
Identificatienummer: A-04-01-00242
De Salverderweg met de Paardenbrug. De Boerderij van Fokkema staat er nog
Salverderweg 18
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00116
Boerderij van Herke Fokkema aan de Salverderweg 18. Groot huis links op hoek hierin woonde de vader van Piet Hommema, fotograaf aan de Zilverstraat. Piet heeft later zelf een huis op zevenhuizen gebouwd. Heeft het zelf afgetimmerd.
Salverderweg 17,18
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00294
Boerderij: Salverderweg 17,18 ca 1960 (81-96) afgebroken in 1975, en de grond werd gemeente plantsoen. nu staat er senioren complex Lycklemastate
Salverderweg 17,18
Datering: ca 1960
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00466
Salverderweg
Salverderweg
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00949
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Paardebrug
Salverderweg
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00066
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Rusthuis Nieuw Klaarkamp (nu Roordastate)
Salverderweg
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00089
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Toegangspoort met spreuk.
Salverderweg
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00135
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Paardebrug
Salverderweg
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00216
Paardebrug met molen "De Haan"
Salverderweg
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00116
Links de Salverdeweg. Rechts de boerdrij aan het Oud Kaatsveld
Salverderweg
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01380
De Paardebrug aan de Salverderweg met op de achtergrond Molen de Haan op Vijfhuizen 28
Salverderweg
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01383
De Salverderweg met links de achterzijde van de Osingastraat. Duidelijk te zien zijn de torens van de R.K en hervormde kerk. De draaibrug is al vervangen.
Salverderweg
Datering: 1935
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01398
De Paardebrug aan de Salverdervaart, met naar links afbuigend en oude kanaal dat na 1949 gedempt is omdat het nieuwe kanaal was gegraven.
Salverderweg
Datering: 1905
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01402
Salverdervaart vanuitLeeuwarden richting Franeker. De Blauwe bol van de waterpoort bij het Leeuwarderend is goed zichtbaar.
Salverderweg
Datering: 1741
Fotograaf: Pieter Idserts Portier
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01679
De Salverderweg
Salverderweg
Bron: Gemeente Waadhoeke
Identificatienummer: A-07-01-00123
Salverdervaart met de Paardenbrug. Een zeilschip gaat naar de stationsbrug via de Bangabuurt
Salverderweg
Datering: ca 1929
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00201
Salverdervaart met de Paardenbrug. Een zeilschip gaat naar de stationsbrug via de Bangabuurt
Salverderweg
Datering: 1905
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00202
Salverdervaart met de Paardenbrug. Een zeilschip gaat naar de stationsbrug via de Bangabuurt. (Kleur)
Salverderweg
Datering: ca 1929
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00203
Salverdervaart met de Paardenbrug. Een zeilschip gaat naar de stationsbrug via de Bangabuurt
Salverderweg
Datering: ca 1929
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00204
Salverdervaart met de Paardenbrug. Een zeilschip gaat naar de stationsbrug via de Bangabuurt
Salverderweg
Datering: ca 1929
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00205
De Paardenbrug met links de Leeuwarderweg en rechts het buurtschap Lombok
Salverderweg
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00206
Salverderweg gezien richting de stad ( Met geschreven tekst )
Salverderweg
Datering: ca 1900
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00294
Salverderweg gezien richting de stad
Salverderweg
Datering: ca 1900
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00295
Salverderweg gezien richting de stad
Salverderweg
Datering: ca 1900
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00296
Salverderweg gezien richting de stad.
Salverderweg
Datering: 05-12-1900
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00297

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :