Hertog van Saxenlaan 3 (1918 Donjumerlaan nr. 3, in 1934 vernummerd)

Straat:Hertog van Saxenlaan
Huisnummer:3
Toevoeging:1918 Donjumerlaan nr. 3, in 1934 vernummerd
Kadasters:B 243
1713:Uitburen
1808:Uitburen 63
1885:Uitburen 2
1908:Uitburen 1a
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Hertog van Saxenlaan
Hertog van Saxenlaan
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00661
Rusthuis "Saxenoord"
Hertog van Saxenlaan
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00671
Noorderpoort met de Donjumerlaan
Hertog van Saxenlaan
Datering: ca 1900
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00050
Sporthal aan de Hertog van Saksenlaan
Hertog van Saxenlaan
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00053
Noorderpoort
Hertog van Saxenlaan
Datering: 1910 - 1930
Fotograaf: Richtje Strubbe-Driebergen
Bron: Richtje Strubbe-Driebergen (Via Andries Tol)
Identificatienummer: A-19-01-00052
Hertog van Saxenlaan, voorheen de Donjumerlaan, Gebouwd in 1960. adres is nu Hulk 5
Hertog van Saxenlaan
Datering: 1960-1980
Bron: Facebook
Identificatienummer: A-08-02-00664
Hertog van Saxenlaan, voorheen de Donjumerlaan, Gebouwd in 1960. adres is nu Hulk 5
Hertog van Saxenlaan
Datering: 1960-1980
Bron: Facebook
Identificatienummer: A-08-02-00665
Transformatiehuisje in de bocht van Hertog van Saxenlaan, voorheen de Donjumerlaan
Hertog van Saxenlaan
Bron: Facebook
Identificatienummer: A-08-02-00666
Sloot naast de Hertog van Saxenlaan, voorheen de Donjumerlaan, waar men water kon halen
Hertog van Saxenlaan
Datering: 1920
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00667
Sloot naast de Hertog van Saxenlaan, voorheen de Donjumerlaan, waar men - zoals hier te zien is - water kon halen. Vroeger de vijver genoemd. In de tijd dat er nog geen waterleiding was werd hier het drinkwater uitgehaald. Mijn grootvader haalde het water voor de planten op de kwekerij hier ook weg. In grote houten vaten. Hier gevuld en dan rollen over de straat naar de tuinen halve stad door en dat een paar maal per week. (A. Heitman)
Hertog van Saxenlaan
Datering: 1920
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00668
Hertog van Saxenlaan, hier nog echt als laan.
Hertog van Saxenlaan
Datering: 1935
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00669
Ingang van het voetbalveld van voetbal vereniging Freno (Franeker en Omstreken)
Hertog van Saxenlaan
Datering: 1938
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00670
Hertog van Saxenlaan richting Klijenburg
Hertog van Saxenlaan
Datering: 1969
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00672
Luchtfoto van noordelijk gedeelte van Franeker
Hertog van Saxenlaan
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00676
Sloot naast de Hertog van Saxenlaan, voorheen de Donjumerlaan, waar men water kon halen
Hertog van Saxenlaan
Bron: Facebook
Identificatienummer: A-08-02-00677
Hertog van Saxenlaan, voorheen de Donjumerlaan
Hertog van Saxenlaan
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00678
Hertog van Saxenlaan, voorheen de Donjumerlaan
Hertog van Saxenlaan
Bron: Facebook
Identificatienummer: A-08-02-00679
Donjumerlaan in de winter van 1914 (Nu Hertog van Saxenlaan) ( Negatief op glasplaat )
Hertog van Saxenlaan
Datering: 1914
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00013
Nu Hertog van Saxenlaan in de winter ( Negatief op glasplaat )
Hertog van Saxenlaan
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00014
Hertog van Saxenlaan in de winter met Mejuffrouw de Haas ( Negatief op glasplaat )
Hertog van Saxenlaan
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00015
Hertog van Saxenlaan ( Negatief op glasplaat )
Hertog van Saxenlaan
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00016
Hertog van Saxenlaan. De boerderij van O.Visser aan de Donjumerlaan. (Negatief op glasplaat)
Hertog van Saxenlaan
Bron: A.Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00020
Rusthuis Saxenoord
Hertog van Saxenlaan
Bron: Gemeente Waadhoeke
Identificatienummer: A-07-01-00084
Tweede Wereldoorlog: Aankondiging voor een voetbal wedstrijd tussen Freno en de Royal Artillery van het Engelse leger. Zijn hadden de Canadezen afgelost.
Hertog van Saxenlaan
Datering: 00-08-1945
Bron: Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-00584
Sportclub Franeker poseert
Hertog van Saxenlaan
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05468
Donjumerlaan of Hertog van Saxenlaan met veel bomen.
Hertog van Saxenlaan
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00396
De jeugddrumband op de voetbalvelden van Freno aan Donjumerlaan of Hertog van Saxenlaan
Hertog van Saxenlaan
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00397
De Noorderpoort of Donjumerpoort met daarachter de Donjumerlaan of Hertog van Saxenlaan.
Hertog van Saxenlaan
Datering: ca 1906
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00408
De Noorderpoort of Donjumerpoort met daarachter de Donjumerlaan of Hertog van Saxenlaan.
Hertog van Saxenlaan
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00409
De Noorderpoort of Donjumerpoort met daarachter de Donjumerlaan of Hertog van Saxenlaan.
Hertog van Saxenlaan
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00410
De Noorderpoort of Donjumerpoort met daarachter de Donjumerlaan of Hertog van Saxenlaan. ( Met vlag).
Hertog van Saxenlaan
Datering: ca 1904
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00411
De bouw van de Kaatshal aan de Hertog van Saxenlaan. De opening was 10-09-1982
Hertog van Saxenlaan
Datering: 1981-1982
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-06184

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :