Zerk 312

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

Geen foto

Omschrijving

Zerk 312

Zerk 312 Deze zerk is erg afgesleten en bevat geen leesbare tekst. Het beeldhouwwerk is nog wel waar te nemen. Ook zijn twee van de vierpassen met evangelisatie emblemen te zien.

Foto zerk

Geen foto