Zerk 291

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

Geen foto

Omschrijving

Zerk 291

Zerk 291 Een klein zerkje. Ao 1607 den 15 Martii Sterf de’ Ersamen Georgen Pieterszoon Hopman va’ een Fendel Burgerije der Stede Franeker

Foto zerk

Geen foto