Zerk 270

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

Geen foto

Omschrijving

Zerk 270

Zerk 270 Een klein zerkje 1648 den 6 julij is in den Heere gerust Claes Houckema in leven …… hopman der stadt Harlingen …. sijn 50ste iaer en leit alhier Begraven

Foto zerk

Geen foto