Zerk 266

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00349 Pilaar 16 en 17 Zwerk 146 tot 162 en 266,267 en 268

Omschrijving

Zerk 266

Zerk 266 Tijdens de bouwkundige aanpassingen in 2015 is deze zerk naar zijn huidige positie verplaatst. Tekst bovenste deel is: ….. 4 ianuaris sterf ….. …… Ma` Claes Jelles …. ……er en Ant…….. ……ne ker ……….

Foto zerk

Geen foto