Zerk 258

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

Geen foto

Omschrijving

Zerk 258

Zerk 258 Tijdens de bouwkundige aanpassingen in 2015 is deze zerk naar de huidige positie verplaatst. Toen men Schreef den 9 September 1803 Stierf Antje Feenstra Huisvrouw van AGGAEUS ENNEMA oud zijnde 39 Jaaren en ligt alhier begraven

Foto zerk

Geen foto