Zerk 257

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

Geen foto

Omschrijving

Zerk 257

Zerk 257 Op deze zerk is nog maar weinig tekst leesbaar. Alleen op het middenvlak staat leesbare tekst. Ao 1651 den 9 October sterf den Ers amen dochter Lijsbet Ians oudt 21 iaer ende leit alhier begraven

Foto zerk

Geen foto