Zerk 233

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00360 Pilaar 27 en 28 Zerk 229 tot 235

Omschrijving

Zerk 233

Zerk 233 Dit zerkje is de helft van de oorspronkelijke zerk. ……… Aprilis sterf Jaekop …….er die huysfrou va` ………. huite z Een M en V schild onder tekst. M met diagonale en verticale balken. V met drie sterren

Foto zerk

Geen foto