Zerk 212

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00357 Pilaar 24 en 25 Zerk 208 tot 215

Omschrijving

Zerk 212

Zerk 212 Deze zerk is alleen voorzien van een wapenschild met kroon waarboven de naam Strick is aangebracht. Op het schild staan drie Franse lelies. Aan weerskanten van het schild een lauwertak.

Foto zerk

Geen foto