Zerk 206

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00356 Pilaar 23 en 24 Zerk 200 tot 207

Omschrijving

Zerk 206

Zerk 206 Alleen M/V schild hangende aan een tak, verminkt.

Foto zerk

Geen foto