Zerk 164

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00350 Pilaar 17 en 18 Zerk 163 tot 171

Omschrijving

Zerk 164

Zerk 164 Zoals bij bijna alle rode Bremer zerken, is ook deze incompleet. Het randschrift is: Int iaer ons heeren M CCCC …. op het middenvlak: Jacob Popta De naam op het middenvlak is van veel latere datum.

Foto zerk

Martinikerk