Zerk 160

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00349 Pilaar 16 en 17 Zwerk 146 tot 162 en 266,267 en 268

Omschrijving

Zerk 160

Zerk 160 deel van een zerk. Leesbare tekst is: 160 …..feddricx. …. olt 43 iaer ….. hier begraven

Foto zerk

Geen foto