Zerk 130

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00347 Pilaar 14 en 15 Zerk 119 tot 134

Omschrijving

Zerk 130

Zerk 130 Op dit deel van een zerk is alleen nog de tekst: Mr.Sicke te lezen

Foto zerk

Geen foto