Voor­straat 39,37,35

A-23-02-01366

Beschrijving:Links het gemeentehuis van Franekeradeel in het Martenahuis en rechts het kantoor van verzekeringsmaatschappij "Achlum 1811".
Collectie:Vermei. G
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:Guido Vermei
Panden op foto:Voorstraat 35 (tot 1918 nummer 33, Kelder woning, later bij toren)
Voorstraat 35 (Martenastins (nu Museum Martena))
Voorstraat 35 (tot 1918 nummer 37, kelderwinkel)
Voorstraat 37
Voorstraat 39
Thanks!

Uw bijdrage betreft :