Westvliet 102

A-23-02-00592

Beschrijving:"Aan het einde van het Vliet de Brug van Oost naar Westvliet. Draaibrug over laatste deel van het westvliet aangelegd in 1894 omdat het nieuwe kanaal toen nog via het vliet liep. Kort na de oorlog is dat deel gedempt en heeft de brug nog een tijdlang daar ‘droog’ gelegen. Op de foto uit 1905 staat brugwachter Berend Kimp de tol te innen van de vrouw van schipper van Geffen die zelf alvast het zeil hijst. Op 23 juni 1939 voltrok zich een klein drama bij de brug toen na dag en nacht zoeken door bewoners van het oostvliet en dreggen door de politie naar de 5 jarige Harmen Kuipers die op 20 juni vermist werd. Rond 1 uur s’middags was de jongen nog gezien op de werf van Draaisma. Toen brugwachter Heerke Bakker op 23 juni s’morgens een schip doorliet is waarschijnlijk door schroefwater het lichaam van de jongen boven komen drijven. Wat gevreesd werd kwam helaas uit. Harmen was de jongste zoon van de rietdekker Aebele Kuipers en Riemke Bijlsma die in het hoekhuisje achter de scheepswerf woonden dat in 1958 is gesloopt. De brug was een voetgangersburg, die – naar mijn weten – onder andere gebruikt werd door mensen die vanuit Hitzum en omgeving over het Hitzumerbinnenpad naar Franeker kwamen. Gewoon te voet dus nog destijds. Vóór de aanleg van het Nieuwe Kanaal begin jaren 1890 was dat nog niet nodig. Na de opening van het Van Harinxamakanaal begin jaren 1950 is het deel van het Vliet dat we hier nog kunnen zien, gedempt. Het brugwachtershuisje staat er nog steeds. Voor de rest herinnert hier weinig meer aan deze geschiedenis."
Collectie:Vermei. G
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:Guido Vermei
Pand op foto:Westvliet 102 (tot 1918 Westvliet nr. 74. In 1924 vernummerd)
Thanks!

Uw bijdrage betreft :