Stationsweg 4

A-10-02-00238

Beschrijving:Op de voorgrond 2 Klaroen blazers te paard. Daarachter de Commandant der Spaanse lijfwacht. Dan de banierdrager met het Koningklijke banier van Spanje, en een Escadron der Spaanse lijfwacht. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Datering:11-07-1906
Collectie:Jellema. A
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:A. Jellema
Pand op foto:Stationsweg 4 (Station N.S.)
Thanks!

Uw bijdrage betreft :