Franeker

A-10-02-00232

Beschrijving:Æmelia Fontein (Swob Sjaerdema, weduwe van Jarich Epes Hottinga), Henriette Salverda (Luts Harinxma, weduwe van Sicke Sjaerdema), Lolkje Dirks (Both Hottinga, vrouw van Hessel Martena), Wibranda de Vries (Eelckje Aylva, vrouw van Jarich Hero Hottinga). Deze dames zaten in de eerste koets tijdens de optocht. Kroningsfeesten van Koningin Wilhelmina. De troonsbestijging en 18de verjaardag van Prinses Wilhelmina in 1898 was voor Franekerde kapstok waaraan de groots opgezette feestelijkheden werden opgehangen. Op 31 augustus en met name op 1 september 1898 was het groot feest in Franeker. In Franeker stonden ze in het teken van Albrecht van Saxen. Het idee was om feestelijk te herdenken dat 400 jaar geleden Albrecht van Saksen in Franeker werd binnen gehaald en er zijn regering zetelde
Datering:01-09-1898
Collectie:Jellema. A
Aanwezig in het HCF?:NEE
Bron:A. Jellema
Thanks!

Uw bijdrage betreft :