Vijver­straat 12,13,14,15,16,17

A-08-02-01688

Beschrijving:"Op de hoek de kapperszaak van Arjen Jaarsma met een bescheiden uithandbordje “barbier”. Arjen kocht dit in 1912 nieuw gebouwde pand in 1918 van Meinte Cats. In het achterhuis woonde het gezin van Fetzen Braaksma, broodventer en zanger bij het Leger des Heils. In het huis daarnaast woonde het gezin van Rinse Werkhoven, brievenbesteller en winkel in o.a. huishoudelijke artikelen. In april 1941 werd het een kapperszaak van Jelmer van der Hoek. Tot 1947 had Jelmer een familielid van zijn vrouw in huis die later landelijk bekend werd als de Haagse Blonde Dolly die triest aan haar einde kwam. Dan de winkel van de koopman Albert Klomp waar bijna nooit iemand kwam omdat de ramen altijd dicht waren en de deur meestal op slot. Waar hij in handelde was ook niet helemaal duidelijk want de enkele keer dat hem dat werd gevraagt antwoordde hij steevast “dat weet alleen de heer daarom zeg ik het niet weer”. Later was dit de tabakswinkel van Tichelaar. Dan de turf en kolenschuur van de PZ. Tot 1885 was dit een meervoudig woonhuis met winkel in koloniale waren. Maar in 1885 was het pand uit 1687 zo bouwvallig geworden dat het niet meer geschikt was voor bewoning. Eigenaar slager Jacobus Terpstra wilde de bouwval wel kwijt en verkocht het aan de koopman Hendrikus Berndes die het liet slopen en het hout en stenen weer gebruikte voor de nieuwbouw van een pakhuis. In 1893 werd het gekocht door de gemeente Franeker voor turf en kolenopslag voor de PZ. Later zou hier een PEB centale in komen. Naast het pakhuis de winkel van Klaas Pollema. Het gezin was op 22 maart 1914 vanuit de Nooderbleek naar de vijverstraat verhuist omdat hij het venten langs de deuren niet meer wilde maar een echte winkel zag hij wel zitten. Klaas huurde het eerst van de brievenbesteller Klaas van Vliet en kon het in 1923 kopen. Naast Pollema de viswinkel van Tjitte Nieuwenhuis, beter bekend al ‘nooit un kop’. Tjitte nam de winkel over van vader Nanning die naar het oostvliet verhuisde waar na het overlijden van Nanning ook Tjitte ging wonen. "
Datering:1934
Collectie:Heide van der . G
Aanwezig in het HCF?:NEE
Bron:G. van der Heide
Panden op foto:Vijverstraat 12
Vijverstraat 13
Vijverstraat 14
Vijverstraat 15
Vijverstraat 16
Vijverstraat 16
Vijverstraat 16 (tot 1918 nummer 15)
Vijverstraat 17
Thanks!

Uw bijdrage betreft :