Maurits­straat 1

A-08-02-00641

Beschrijving:Huis rechts is Mauritsstraat 1, hier woonde Hemmes. Dit was een persoon met veel interesse in alles. Maakte zo ook al heel vroeg zijn eigen radio. Antenne stond zo hoog mogelijk op zijn dak tot dat de bliksem er een keer op in sloeg, Hemmes zat met een hooft telefoon te luisteren. Hebben hem bewusteloos na de inslag gevonden op de grond naast de stoel. Heeft hier niets van over gehouden. Deze man onderzocht al de nieuwe uitvindingen tot hij er alles van begreep. Het huis links is Heerengracht 56
Collectie:Heide van der . G
Aanwezig in het HCF?:nee
Bron:G. van der Heide
Thanks!

Uw bijdrage betreft :