Voor­straat 35,37,39

A-08-01-00493

Beschrijving:Rechts van Martenahuis is het gebouw van de Assurantie kantoor Achlum. Een verzekering die door Draaisma van de steenfabriek in Achlum is opgericht. Naam was onderlinge assurantie maatschappij Achlum. Eerste directeur die ik kende was Buwalda was toen ca 16 jaar dat we daar in de tuin werkten. In de tuin loopt nog een onderaards gangenstelsel. Pa en dr van Saarloos zijn er in geweest. Latere directeur was Werkhoven. Zijn verschillende malen gefuseerd naam is nooit teruggekomen (Achmea)
Collectie:Heitman. A
Fotograaf/kunstenaar:J. Heitman - de Groot
Panden op foto:Voorstraat 35 (tot 1918 nummer 33, Kelder woning, later bij toren)
Voorstraat 35 (Martenastins (nu Museum Martena))
Voorstraat 35 (tot 1918 nummer 37, kelderwinkel)
Voorstraat 37
Voorstraat 39
Thanks!

Uw bijdrage betreft :