Voor­straat 35

A-08-01-00492

Beschrijving:Oude Martenahuis voor de verbouwing door schakel uit Exmorra. Deze heeft de zaak overgenomen van Dijkstra, familie van mamma. Onder het gemeentehuis is de timmerwerkplaats van de gemeente Franekeradeel geweest. Hier werkte regelmatig zoon Lucas van oom Jan als timmerman. Deze woonde zelf in Midlum. Links nieuwe huis is de woning van de conciërge van het gemeente huis van Franekeradeel. nu ingang va het Martena Museum. Voor die tijd stond er een andere oude woning die afgebroken is. In de tijd dat ik de leeftijd van ca 15 jaar had was Patroon de conciërge en deze woonde in de tuinen in de woning achter waar Idsardi heeft gewoond Stonden destijds 2 huizen waarvan 1 is afgebroken. In de nieuwe woning woonde de fam Dijkstra was daarvoor kelner in de Bogt. Nu nog werkzaam in het gemeentehuis als bode
Collectie:Heitman. A
Fotograaf/kunstenaar:A. Heitman (jr)
Panden op foto:Voorstraat 35 (tot 1918 nummer 33, Kelder woning, later bij toren)
Voorstraat 35 (Martenastins (nu Museum Martena))
Voorstraat 35 (tot 1918 nummer 37, kelderwinkel)
Thanks!

Uw bijdrage betreft :