Tuinen

A-08-01-00244

Beschrijving:Zuiderkade en Tuinen. De 2 witte woningen waar nu de toegang naar tuincentrum is staan er nog.In het 1e witte huis heeft Lolke van der Veen gewoond. Deze werkte op de tuin.Naast hem woonde Harkema. Hiervan werd gezegd dat dit de beul van Amersfoort was. Huis van Piet wit gedeelte heeft ook nog geen boven woning. Huis van Walburg onze buren. In het huis van Walburg woonde vroeger Oosterhagen. Deze stond eens boven de regenwater bak te roepen help help. Opa dacht dat er iemand in de put lag naar dat was niet zo. Bleek dat er brand in zijn huis was uitgebroken en hij water aan het putten was. Waar Piet nu woont, was in verleden eigendom van der Ploeg. Grootouders van Dirk Looyenga en Griet Looyenga getrouwd met Herman Poelsma. De nieuwe tuin is samen met dit huis door pa van hen gekocht. Bovenwoning was verhuurd aan Bollema een broodventer. Het heeft jaren geduurd voordat deze een andere woning aanvaarde. Wilde niet verhuizen. Al die tijd hebben we de woning niet kunnen gebruiken. Zijn verschillende processen bij de rechter geweest. Van der Ploeg gebruikte het onderste gedeelte als pakhuis voor de op zijn kwekerij geteelde producten. Op de nieuwe tuin stonden fruitbomen en ook werd er groente gekweekt.Toen wij in het huis konden moest de gehele beneden woning nog worden gebouwd. Hebben hier 1 jaar gewoond. Opa die toen de winkel nog deed kreeg een maagbloeding en kon de winkel niet meer doen. Zijn wij weer verhuist naar de Waagstraat en opa en grootmoeke naar de Tuinen. Piet en Wea zijn na hun trouwen na een grondige verbouwing hier komen wonen. Er is een stuk bij aangebouwd waarin de opgang naar de bovenwoning is gekomen. Na overlijden grootmoeke hebben ze het gehele huis in gebruik genomen. Met grootmoeke was afgesproken dat de huur voor hun niet zou worden verhoogd.
Collectie:Heitman. A
Thanks!

Uw bijdrage betreft :