Voor­straat 51

A-07-04-00228

Beschrijving:"Franeker Gevelstenen: Het ‘Valckeniershuis’. Bovenop de geveltop van het huis werd een valk geplaatst. Dit omdat de valk onderdeel uitmaakte van het familiewapen. (zie ook het blad de ‘Franicker’ 2016, p.2-5). Dit fraaie herenhuis was vroeger een zogenaamde Professorenwoning. Het is gebouwd in 1662 als woonhuis voor dominee Johannes Valckenier (1617-1670), die van 1654 tot 1668 hoogleraar Godsgeleerdheid en Hebreeuwse taal was aan de Academie te Franeker. "
Datering:1662
Collectie:Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Aanwezig in het HCF?:NEE
Bron:Archief Historisch Centrum Franeker
Panden op foto:Voorstraat 51 (Valckeniershuis)
Voorstraat 51 (De Stadswaag)
Thanks!

Uw bijdrage betreft :