Voor­straat 51

A-07-04-00227

Beschrijving:"Franeker Gevelstenen: Het ‘Valckeniershuis’. Dit fraaie herenhuis was vroeger een zogenaamde Professorenwoning. Het is gebouwd in 1662 als woonhuis voor dominee Johannes Valckenier (1617-1670), die van 1654 tot 1668 hoogleraar Godsgeleerdheid en Hebreeuwse taal was aan de Academie te Franeker. Bovenop de geveltop van het huis werd een valk geplaatst. Dit omdat de valk onderdeel uitmaakte van het familiewapen. (zie ook het blad de ‘Franicker’ 2016, p.2-5) "
Datering:1662
Collectie:Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Aanwezig in het HCF?:NEE
Bron:Archief Historisch Centrum Franeker
Panden op foto:Voorstraat 51 (Valckeniershuis)
Voorstraat 51 (De Stadswaag)
Thanks!

Uw bijdrage betreft :