Voor­straat 35

A-07-04-00216

Beschrijving:"Franeker Gevelstenen: Gedenksteen uit 1498 in de westmuur van het Martenahuis. Rondom het wapen de keten van het Gulden Vlies. De tekst bovenin “ALB DUX SAXGUB PHR” betekent “Alb(ertus) dux sax(onie) gub(ernator) phr(isie)”, en vertaald: “Albertus hertog van Saksen bestuurder van Friesland”. Deze Heer Albrecht hielp eind 15e eeuw de aanvoerder van de Schieringers, Hessel van Martena, tevens bouwheer van deze stins, in de strijd tegen de Vetkopers. "
Datering:1498
Collectie:Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Aanwezig in het HCF?:NEE
Bron:Archief Historisch Centrum Franeker (uit boekje Schieringer Fortuin p.77)
Panden op foto:Voorstraat 35 (tot 1918 nummer 33, Kelder woning, later bij toren)
Voorstraat 35 (Martenastins (nu Museum Martena))
Voorstraat 35 (tot 1918 nummer 37, kelderwinkel)
Thanks!

Uw bijdrage betreft :