Voor­straat 10

A-07-04-00203

Beschrijving:"Franeker Gevelstenen: Alliantiewapen en tekst “Hein Tammes is oud geweest 3¼ jaer do hei de eerste steen lag AO 1737”. Boven de tekst 2 wapenschilden met namen van de ouders van Hein: “Tamme Douwes” en “Seike Heins” met daaronder 2 huismerken van de familie Stickenboer. Tamme was een zoon van boer Douwe Tammes Stickenboer en Rixt Klases. Seike was een dochter van Hein Jans Fetermaker, geboren op 26-03-1657 te Harlingen, mr. glasmaker en leraar bij de doopsgezinde kerk, en Aukje Jetses. De familie Fetermaker was afkomstig uit Gent en had zich ca. 1615 in Harlingen gevestigd. Hein Fetermaker kocht het pand in 1682 van Wijbrandus Wiegersma. Dochter Seike, geboren op 29-04-1706, trouwde op 05-05-1726 met de mr. bakker Gerlof Elgersma en op 30-10-1729 met Tamme Douwes Stickenboer. Omdat Seike de enige erfgenaam was kwam het huis na het overlijden van haar moeder Aukje Jetses op 01-03-1735 op haar naam te staan. Door haar huwelijk met Gerlof Elgersma was Seike verhuisd naar Voorstraat 15, een huis dat in 1704 door haar vader was gekocht. Daar trouwde ze met de boerenzoon Tamme, die door dit huwelijk in de lakenhandel ging. Omdat haar moeder, Aukje Jetses, Voorstraat 8-10 in 1729 verhuurd had aan de vroedman Paulus Cornelis Scheltema, werd dit huis pas in 1731 betrokken. Seike was een vermogende vrouw geworden door de erfenis en ook Tamme was niet arm, dus kwam er een nieuw huis wat de status duidelijker maakte. (zie ook het blad de ‘Franicker’ 2011, p.17-20 en van 2012, p.6-7) "
Datering:1737
Collectie:Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Aanwezig in het HCF?:NEE
Bron:Archief Historisch Centrum Franeker
Pand op foto:Voorstraat 10
Thanks!

Uw bijdrage betreft :