Vijver­straat

A-07-04-00191

Beschrijving:Franeker Gevelstenen: Op een muur van het Psychiatrisch Ziekenhuis in de Vijverstraat, tegenover de Bogt fen Guné, zijn nog oude gevelstenen te zien. Deze zijn afkomstig uit het oude klooster, met daarin de Academiebibliotheek die in 1685 geheel werd vernieuwd o.l.v. Pieter Pieters Oldaens, gedeputeerde van Friesland en lid van de Raad Admiraliteit te Harlingen. . Deze steen met het engelenhoofd, is van edelman Douwe Carel van Unia, gewezen grietman van Tietjerksteradeel, die betrokken was bij de herbouw van de bibliotheek met een schenking van gedeputeerde staten van Friesland.
Collectie:Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Fotograaf/kunstenaar:Stichting Franeker Stadsschoon
Aanwezig in het HCF?:NEE
Bron:Archief Historisch Centrum Franeker
Thanks!

Uw bijdrage betreft :