Tuinen 21

A-07-04-00182

Beschrijving:"Franeker Gevelstenen: Foto van de grote gevelsteen (85 x 37 cm!) die sedert 17 dec. 2021 in bezit is van Historisch Centrum Franeker. De steen komt van de voormalige herberg ‘It Paradyske’ aan de Tuinen. Deze herberg werd gebouwd in 1616, op voordracht van 3 professoren die een jaar eerder zomerhuizen en pleziertuinen hadden laten aanleggen op het vanaf 1612 drooggemalen moerasland aldaar. Tot 1824 bleef het een herberg. Het was vooral een uitgaansgelegenheid voor de studenten van de Franeker Academie. De steen lag onder een houten vloer en is gevonden door gemeentepersoneel die begin jaren 60 oude huisjes aan de Tuinen afbraken in opdracht van Lieuwe Huisman, die met Lolke v/d Veen een lompen- en metaalhandel had. Vervolgens zat de steen in resp. de Openbare ULO aan de Zuiderkade en aan de Noorderbleek en laatstelijk in de Simon Vestdijkschool aan de IJsbaanweg. De tekst kan van boven naar beneden en van beneden naar boven worden gelezen: “Soberheit Behout Verstant, Dronkenschap Beneemt Verstant” ; “Soberheit Vermeerdert Rijkdom, Dronkenschap Verstroit Rijkdom”. Enz. "
Datering:1616
Collectie:Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:Archief Historisch Centrum Franeker
Pand op foto:Tuinen 21 (1866 OV 1c)
Thanks!

Uw bijdrage betreft :