Tuinen 19

A-07-04-00181

Beschrijving:Franeker Gevelstenen: Deze links bevindt zich binnen in het huis en toont naast het jaartal 1635 de wapenschilden van Gerardus Wytsma en zijn vrouw Baukje Bauwema, coniux (echtelieden) en in het Latijn ‘Obmam collapsam restituere domum’ (‘Dit huis is in oude luister hersteld’). Opvallend is dat op het wapenschild van de familie Wytsma een grote H staat, wat kenmerkend is voor deze familie, omdat de voorvader van deze familie Harich heette. De T is het teken van de orde der Franciscanen.
Datering:1635
Collectie:Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Fotograaf/kunstenaar:Stichting Franeker Stadsschoon
Aanwezig in het HCF?:NEE
Bron:Archief Historisch Centrum Franeker
Pand op foto:Tuinen 19
Thanks!

Uw bijdrage betreft :