Tuinen 19

A-07-04-00180

Beschrijving:"Franeker Gevelstenen: Op de gevel “Anno 1692’, een takkenkrans, de letters THB en de spreuk: “Die Lijt en Siet Doet Nijt te niet”. De letters THB verwijzen vermoedelijk naar Tierck H. Banga, o.a. in 1692 bewoner aldaar. Tjerk Hendriks Banga heeft het pand in 1692 gekocht als zijnde een vervallen huisstede. In een verzoek aan de magistraat van Franeker vraagt hij toestemming om in de gracht voor zijn nieuwe huis een schiphuis te mogen bouwen om zijn jacht in te stallen. Op 29-08-1692 krijgt hij toestemming, op voorwaarde dat hij in zijn nieuwe huis geen tapperij vestigde. Dit omdat in het pand ten westen de herberg “It Paradyske” al was en eigenaar en herbergier Rein Doedes geen concurrentie duldde. Tjerk leefde echter ver boven zijn stand en in 1696 wordt het pand door zijn schuldeisers publiekelijk verkocht, omdat hij niet aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen (zie ook het blad de ‘Franicker’ 2002, p.9-10). "
Datering:1692
Collectie:Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Aanwezig in het HCF?:NEE
Bron:Archief Historisch Centrum Franeker
Pand op foto:Tuinen 19
Thanks!

Uw bijdrage betreft :