Slachtedijk

A-07-04-00171

Beschrijving:Franeker Gevelstenen: Tekst bij de grenspaal. Deze grenspaal stond tussen Franeker en Franekeradeel en toonde o.a. het Franeker klokje, het jaartal 1707 en de letters S.P.Q.F. als afkorting voor Senatus Populusque Que Franekerensis (“Stadsbestuur en burgers van Franeker”) en bevindt zich nu in ‘It Tsiispakhûs’, een klein museum in Wommels.
Collectie:Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Aanwezig in het HCF?:NEE
Bron:Archief Historisch Centrum Franeker
Thanks!

Uw bijdrage betreft :