Raadhuisplein 1

A-07-04-00132

Beschrijving:"Franeker Gevelstenen: de fraaie gevelpartij boven de hoofdingang van het Franeker stadhuis: V.l.n.r. de wapens van de provincie Friesland, de Hertog van Saksen en het geslacht Nassau Dietz. Vertaling: “Opdat naar recht en naar behoren in deze Stad het openbare Bestuurs-centrum zou blijven, heeft nadat het oude en bouwvallige was afgebroken, de Stad Franeker dit nieuwe werk aan het licht doen treden, toen leden van de Raad waren: Epo Jacobs Juckema, Gijsbertus Fransz. Ens, alsmede Floris Tjerk, Ruurd Bants, Taecke Sybrandts, Botte Fungers en Johannes Cornelisz. Te dien tijde was Secretaris de eerzame persoon Paulus Willemsz Ghemmenich, tevens algemeen Notaris. De fundering werd gelegd de 24e Juni van het jaar 1591. "
Datering:1591
Collectie:Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Aanwezig in het HCF?:NEE
Bron:Archief Historisch Centrum Franeker
Kadasternummer:A 87
Pand op foto:Raadhuisplein 1 (Stadhuis)
Thanks!

Uw bijdrage betreft :