Nieuwe Hof 10

A-07-04-00110

Beschrijving:"Franeker Gevelstenen: Het poortje ‘Westerhuis Vrouwengasthuis’ met diverse familiewapens. Op het bovenste deel van het boogpoortje staat het volgende stichtingsverhaal: “1737 Titia Bogarda Wed. van den Weled. Heer Gestr. den Heer Suffridus van Westerhuis. In Leven Reekenmr in S: Gener. = Reeken = en oud Burg. der Stede Franeker. Heeft bij Uitersten Wille dit Vrouwen Huis Doen Stichten door de Onderstaande Diaconen A.L.”(zie voor meer informatie het blad de ‘Franicker’ 2012, p.8-11) Daaronder staan op de kroonlijst namen en wapens van die Diaconen (kerkelijke armenverzorgers): “Andries Salverda Gerrit Lantinga Keimpe Ringer Dominicus Woortmans”. En weer daaronder is nog het volgende rijmpje toegevoegd: “Hoe Dierbaar Zijt Gij Niet / O Weeuw en Maachd Verplicht. Aan HAAR Die Voor U Heeft / Dit Heerlijk Huis gesticht.” "
Datering:1737
Collectie:Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Fotograaf/kunstenaar:Stichting Franeker Stadsschoon
Aanwezig in het HCF?:NEE
Bron:Archief Historisch Centrum Franeker
Panden op foto:Nieuwe Hof 10
Nieuwe Hof 10 ( Boven )
Thanks!

Uw bijdrage betreft :