Breedeplaats 1

A-07-04-00030

Beschrijving:"Gevelstenen: Klein Botnia (ook wel Botniahuis of Botniastins) is een van oorsprong middeleeuwse stins. In 1854 kwam het pand in handen van de Hervormde diaconie en fungeerde het tot 1948 als Weeshuis. Omdat de wezen zwarte kleding droegen werd zij ‘zwartkousen’ genoemd en kreeg het weeshuis de bijnaam; ‘Zwartweeshuis’. Sinds 2018 wordt het gebouw gebruikt door de nieuwe Academie van Franeker, een dependance van de Rijksacademie Groningen. Het bovenste gevelornament was vanaf 1668 eerst aangebracht op het ‘Diakonije Weeshuis’ op de hoek Voorstraat-Vijverstraat en verhuisde in 1854 naar de Botniastins op de Breedeplaats: “DIAKENS WEESHUIS Anno 1668. Klaagl. 5.3: Wij sijn weesen sonder Vader. Psalm 68:6: Godt is de Vader der Weesen. Johan. 14:18: Ik en sal u geen Weesen laaten. Hoewel wij WEE syn van ons aardsher Vadren graf. Wij syn hier WEL te huis, maar hoopen BEST te wesen. Daar d'Opperweesvaar woont. Die wel leeft onder straf. Staat eeuwig WEL voor handt en nimmer WEE te vreesen. Jak. 1:27. De suivere onbevlekte Godsdienst voor Godt en den vader is dese: WEESEN en weduwen BESOEKEN in de verdrukking en hemselven onbesmet bewaaren van de weereldt. OL. DB. IVG IF. CS. BB. KT. TT. CW. IAB. Verklaring der afkortingen: OL= Outger Laboris *1629 IVG=Idsert Franses van Gerroltsma *1633 IF=Ieme Fokkes *1637 CS=Christiaan Bernards Schotanus 1603 † 1671 BB= ds. Balthasar Bekker *1634 † 1698 KT=Karst Teunis Plekkenpoel *1642 TT=Tjepke Tjeerds *1631 CW=Corleis Wiemers *1639 IAB=Jorrit Ages Bruinia *1642 † 1678 "
Datering:1668
Collectie:Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Fotograaf/kunstenaar:Maikel Galama
Aanwezig in het HCF?:NEE
Bron:Archief Historisch Centrum Franeker
Pand op foto:Breedeplaats 1
Thanks!

Uw bijdrage betreft :