Voor­straat 35

A-04-01-06410

Beschrijving:Schoolfoto: Openbare ULO 1ste klas voorjaar 1962. Voorste rij: Albertje Boersma Tzummarum,Vrouwke Aalbers Franeker, Aaltje Tolsma Tzummarum, Jeltje Wallinga Peins, Klaas Visser Ried. 2de rij: Janneke Beitsma Franeker, Dhr. Theo Osinga (gaf Natuurkunde), Silvia Lemstra Winsum, Loekie Bergsma Winsum, Dhr. T.J. Albronda (Directeur), Tjallien Bouma Winsum, Dhr. Speelman (gaf Frans), Jan Bokma Dronrijp. 3de rij: Dhr. Piet Parlevliet (gaf Duits), Dhr. Gerrit van der Meer (gaf Nederlands), Sietske Frankena Franeker, Rienkje de Vries Slappeterp, Grietje van der Leij Tzummarum, Dhr. Eduard Bijland (gaf Biologie), Cor van der Sluis Franeker, Sije Fokkema Zweins, Dhr. E.H. Kiestra (gaf Geschiedenis), Jappie Saakstra Ried. 4de rij: Gerrit Alkema Franeker, Jacob Plat Franeker, Renske Rijpstra Winsum, Johannes Dijkstra Winsum. 5de rij: Dhr. Ynse van der Mark (gaf Wiskunde), Engbert van Zandbergen Ried, Han Baggelaar Peins, Daan de Hoop Winsum, Siebe Groothof Arum.
Datering:1962
Collectie:Diverse bronnen
Fotograaf/kunstenaar:Foto Bouchier
Bron:Siebe Groothof, Dronrijp
Panden op foto:Voorstraat 35 (tot 1918 nummer 33, Kelder woning, later bij toren)
Voorstraat 35 (Martenastins (nu Museum Martena))
Voorstraat 35 (tot 1918 nummer 37, kelderwinkel)
Thanks!

Uw bijdrage betreft :