Godsacker 11

A-04-01-06316

Beschrijving:De Rooms Kathlieke kerk torend hoog boven de stad uit. Op Vijf en zevenhuizen zijn de drie molens te ontwaren, en de molen op de molle Polle staat er ook nog. Hieronder is te zien dat het Rooms Kathiliek vereniginggebouw er ook nog niet staat. Martiniplantsoen 7 voor dat het R.K. vereniginggebouw verrees. In 1789 is de eigenaar de Stad Franeker, en wordt het een kazerne. In 1800 wordt het verbouwd tot werkplaats voor armlastigen. In 1840 wordt het verbouwt tot tussenschool. In 1870 wordt het een Armenschool voor meisjes. In 1877 wordt het een MULO voor jongens. In 1902 koopt de Rooms Katholieke Sint Anthonius vereniging de 3 panden, waarna in 1909 Afbraak en niewbouw van verenigsgebouw St. Antonius volgt.
Collectie:Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Panden op foto:Godsacker 11
Godsacker 11
Thanks!

Uw bijdrage betreft :