A-04-01-00069

Beschrijving:"Het wapen van Franekeradeel is het tweede toegekende wapen van Franekeradeel. Het eerste wapen is op 25 maart 1818 door de Hoge Raad van Adel aan de grietenij Franekeradeel bevestigd. Het tweede is ontworpen voor de gemeente Franekeradeel naar aanleiding van de fusie in 1984 met de gemeente Franeker. Dit tweede wapen bevat elementen van beide oude gemeentewapens, maar ook het wapen van de gemeente Barradeel die bij de herindeling van 1984 werd opgeheven en grotendeels aan Franekeradeel werd toegevoegd. De officiële beschrijving van het wapen van de gemeente Franekeradeel, het blazoen geheten, luidt als volgt: Het wapen van Franekeradeel is gevierendeeld. Het eerste deel is blauw van kleur met daarop een gouden klok, II en III zijn goud van kleur met daarop een rode roos, IV is zelf in tweeën gedeeld mat in a een gouden korenschoof op een blauwe ondergrond. In b afwisselend gouden en blauwe golven. Het schild wordt gedekt door een gouden kroon van drie bladeren en twee maal drie parels. De twee schildhouders zijn de godinnen Minerva en Ceres. Ceres komt van het wapen van Franeker en Minerva komt van de universiteit van dezelfde stad. Zij heeft een helm op en houdt een schild en lans vast met haar linkerhand. Rechts staat Ceres, zij houdt een bundel korenaren vast. De beide godinnen zijn goud van kleur. Sinds 1947 kent de Schildersbedrijfstak verdeeld over heel Nederland Studieclubs Schilders (SCS), dit zijn beroepsverenigingen die door vrijwilligers worden bestuurd om activiteiten te organiseren om kennis te vergroten. Het tegenwoordige Eisma Mediagroep, bracht toen al het Eisma Schildersblad uit, zij hebben de vakwedstrijd in 1946 georganiseerd en werden de prijzen in 1947 voor het eerst uitgereikt. Deze taak is daarna overgenomen door de SCS (CCL), de landelijke organisatie. Tijdens de landelijke SCS dag die elk jaar plaats vindt wordt mede door een lokale vakclub georganiseerd, in 2017 was het de Vakgroep Schilders Fryslân (voorheen SCS Friesland) die neerstreek in Franeker. De prijsuitreiking van diverse categorieën op elk niveau van leerling tot specialist, met verschillende decoratieve technieken vond plaats op 7 oktober 2017 in de Koornbeurs. De grote expositie was die dag in de Martinikerk te bewonderen. In de categorie C-1 als vaste opdracht is Heraldiek het onderwerp. Gevraagd het wapen van Franekeradeel uit te voeren op een paneel van 80 cm x 60 cm, zowel in verf en bladmetalen.De eerste prijs werd uit gereikt aan Jaap Wieringa uit Niekerk, de maker van dit paneel. Dit werkstuk werd officieel overhandigd op die dag aan wethouder dhr. J. Bekkema
Datering:7-10-2017
Collectie:Diverse bronnen
Fotograaf/kunstenaar:Jaap Wieringa
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:Jelle Zijlstra
Thanks!

Uw bijdrage betreft :