Franeker

A-02-02-01189

Beschrijving:1939 eind april Avond Handelsschool klas 3: 1ste rij: Griet Schuitmaker, Oeke Grijpma, Antoinaette Verduijn. 2de rij: Veronica Terpstra, Elisabeth Aartsma, Martha Jansons, Hillie Cuperus, Broer Sipma, Watte van der Goot. 3de rij: Dirk de vries (Sexbierum), Hidde Dirk Wielinga, Gusta van der Linden, Martha Fokkema, Geertje Bonnema, Jan Sijtsema, Ernest Vlietstra, Jan Wolthuis. 4de rij: Jan Bonga, Dirk Dijkstra (Tzummarrum), Peter Bolink, Jan Vellinga, Klaas kuiken (Tzummarrum), S. van der Kooi (Dronrijp), Broer Sipma.
Datering:00-04-1939
Collectie:Bergema. R
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:Sietske Bergema
Thanks!

Uw bijdrage betreft :