Noord 2

A-02-01-00119

Beschrijving:Julius van Botnia. Hij was grietman van Ferwerderadeel, lid van het Hof van Friesland en dijkgraaf van Oostergo en Westergo
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Panden op foto:Noord 2
Noord 2 (Koornbeurs)
Thanks!

Uw bijdrage betreft :