Waardevolle gebouwen uit de periode 1850-1940

4023

Een boek met 90 waardevolle gebouwen in de gemeente Franekeradeel uit de periode 1850-1940, die door het Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) van de Rijksdienst voor Monumentenzorg zijn beschreven; uitgegeven b.g.v. het 30-jarig bestaan van de Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon


Auteur:Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Opdrachtgever:Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Plaats van uitgave:Franeker
Jaar van uitgave:2001
Aantal pagina's:92
Taal:Nederlands
Soort medium:boek
Soort publicatie:informatieboek
Onderwerpen:Franeker / Franekeradeel / Monumentenzorg / gebouwen / huizen