Vroomheid en Vergankelijkheid : De Franeker Martinikerk

4003 (br.)

Beschrijving van de Franeker Martinikerk, welke dateert uit de 14e eeuw


Auteur:Vries, J. de
Opdrachtgever:Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Franeker
Plaats van uitgave:Oosterend
Uitgever:Van der Eems
Jaar van uitgave:1992
Aantal pagina's:52
Taal:Nederlands
Druk:2
Soort medium:brochure
Soort publicatie:geschiedenisboekje
Onderwerpen:Franeker / Martinikerk / katholieken / Hervormden / St. Maarten / Middeleeuwen / kerkmeubilair / kerkorgels / pilaarschilderingen / grafzerken / kerkzilver / Avondmaalbekers / kerkklokken / predikanten / gebouwen