Tsien Fryske monuminten

4016b (br.)

In de uitgave “Tsien Fryske monuminten” (Tien Friese monumenten) op blz. 47-51 een beschrijving van het Martenhuis in Franeker; het boekje was bedoeld voor de leerlingen van de hoogste klassen van de lagere scholen in Friesland.


Auteur:Twerda, H.
Illustrator:Vogt, Paul (foto's)
Opdrachtgever:Provinciale Commissie M75 (Monumentenjaar 1975)
Plaats van uitgave:Leeuwarden
Uitgever:A.F.U.K. (Algemiene Fryske Underjocht Kommisje)
Jaar van uitgave:1975
Aantal pagina's:64
Taal:Fries
Soort medium:brochure
Soort publicatie:schoolboekje
Onderwerpen:Franeker / monumenten / Martenahuis / Oldehove / Sneeker Waterpoort / Brandaris / Stadhuis Bolsward / gebouwen