Plakboek 5

5008e

Alle 36 afleveringen van de geschiedkundige serie ‘Franeker, het oog van Friesland’ door Pieter Terpstra, diverse historische krantenknipsels over Franeker onderwerpen en 22 afleveringen uit de serie ‘Franeker wat verander je’.


Plaats van uitgave:Franeker
Aantal pagina's:75
Taal:Nederlands
Soort medium:plakboek
Soort publicatie:geschiedenisboek
Onderwerpen:Franeker / geschiedenis / Sjaerdemaslot / Harmonie / station / Planetarium / Froonacker 5 / molens / Frisia / Ockingahuis / Dekemahuis / steenhouweij De Vries / Voorstraat / Waagstraat / Turfkade / Leeuwarderend / Koornbeurs / kanaal / Academiestraat / Salverderweg / Vliet / Breedeplaats / RK kerk / Korenaar