Plakboek 1

5008a

Veel bladzijden met grote historische foto’s vanaf 1911 uit onder andere het Friese geïllustreerde familieweekblad ‘Fen Fryske Groun’.


Plaats van uitgave:Franeker
Aantal pagina's:75
Taal:Nederlands
Soort medium:plakboek
Soort publicatie:geschiedenisboek
Onderwerpen:Mauritsbrug / Dijkstraat / Zilverstraat / Korenaar / Olympia / grachten / Academie / Hogeschool / Huishoudschool / Westerhuis Vrouwengasthuis / museum / Chr. ULO-school / stadhuis / Spoorsingel / tentoonstelling / Godsacker / Vliet / Voorstraat / Martinikerk / paardenmarkt / Psychiatrische Inrichting / 750 jaar Franeker / Anna Maria van Schurman / diskesmarkt