Plakboek 2

5008b

Plakboek met knipsels uit kranten en tijdschriften over de geschiedenis van Franeker, o.a. uit “De Klok”, “Fen Fryske Groun”, “Franeker Courant”, “Friesland Post” en Gemeentegidsen.


Plaats van uitgave:Franeker
Jaar van uitgave:1982
Aantal pagina's:72
Taal:Nederlands
Soort medium:plakboek
Soort publicatie:geschiedenisboek
Onderwerpen:Franeker / Korendragershuisje / De Tuinen / Van Balen / Muziekschool / Het Vliet / Telenga Drukkerijen / Bogt fen Guné / Huize Theresia / Museum 't Coopmanshûs / Kaatshistorie / Bouwbedrijf Westra / Drankbestrijding / antiek / Jan Hannema / PC-winnaars / Westerhuis Vrouwengasthuis / grachten / bakker Van der Kloet / Leger des Heils / sjoelen / Pliesie Boot / Tennis / Krijnsen / Be Quick / ANBO / Alkema / R.A. de Jong / Sternse Slotlanders / Vlietstra / Pekel / Magré / First Lady / Steinfort / P. de Vries / Planetarium / koe op gevelsteen / juwelier Wielinga / Gemeentewerken / stadswapen / Dienstencentrum / Begraafplaats / Anna Maria van Schurman / Nutsgebouw / Leprohuizen