Geschiedenis van de Rijksnormaallessen te Franeker

7000 (br.)

Een boekje met gekopieerde bladzijden over de geschiedenis van de Rijksnormaallessen te Franeker van 8 aug.1859 tot 1 mei 1923.


Auteur:Kate, F. ten (Hilversum)
Plaats van uitgave:Hilversum
Jaar van uitgave:1936
Aantal pagina's:35
Taal:Nederlands
Soort medium:brochure
Soort publicatie:geschiedenisboekje
Onderwerpen:Franeker / onderwijs / normaallessen / onderwijzers / kwekelingen / hulponderwijs / scholen / Martiniplantsoen / geschiedenis