De Friese Latijnse scholen 1588 – 1699

7007

Een boek over de Friese Latijnse scholen in de periode 1588-1699 met als hoofdtitel ‘Salus Iuventutis Suprema Lex’- Het Welvaren der Jeugd de hoogste Wet’. Er waren Latijnse scholen in Kollum, Joure, IJlst, Sloten, Hindeloopen, Staveren, Workum, Bolsward, Dokkum, Harlingen, Franeker, Sneek en Leeuwarden. Het grootste deel van het boek gaat over de Latijnse school in Friesland in het algemeen, maar in de tweede helft van het boek worden de scholen per plaats apart besproken. De Latijnse school van Franeker, met Leeuwarden de belangrijkste in rang, staat beschreven op de pagina’s 234-244.


Auteur:Tuinen, P. van
Plaats van uitgave:Harlingen
Uitgever:Tuinen, P. van
Jaar van uitgave:2020
Aantal pagina's:330
Taal:Nederlands
Soort medium:boek
Soort publicatie:geschiedenisboek
Onderwerpen:Franeker / Friesland / Latijnse scholen / Academie / onderwijs / Latijn / jongens / studenten / rectoren / docenten / klassen / lessen / regels / straffen