De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw

7512

Een verzameling lezingen door een achttal deskundigen m.b.t. het beleid en het belang van een academiebibliotheek in het algemeen en van de 17e eeuwse universiteitsbibliotheek van Franeker in het bijzonder.


Auteur:Hermans, J.M.M.; G. Jensma, J. van Sluis, L. Wiersma
Opdrachtgever:Fryske Akademy & Tresoar
Plaats van uitgave:Hilversum
Uitgever:Verloren
Jaar van uitgave:2007
Aantal pagina's:198
Taal:Nederlands
Soort medium:boek
Soort publicatie:verzameling lezingen
Onderwerpen:Franeker / academies / bibliotheken / universiteiten / hogescholen / boeken / universiteitsbibliotheken